Toplotne pumpe predstavljaju objedinjeno rešenje koje nudi efikasan i bezbedan sistem zagrevanja i hlađenja putem prenošenja energije sa međusobno udaljenih lokacija. Danas se na tržištu nalaze tri vrste ovih pumpi: vazduh-voda, voda-voda i zemlja-voda, u zavisnosti od izvora energije i načina njenog prenošenja do krajnjeg korisnika. Svaki od ova tri tipa pumpi nudi različite benefite, ali se vazduh-voda toplotne pumpe izdvajaju po svom širokom spektru mogućnosti i raznovrsnoj upotrebi.

Toplotne pumpe vazduh-voda rade na principu preuzimanja toplote iz spoljašnje sredine pomoću freona. Freon se obrađuje pomoću kompresora i potom predaje toplotu vodi koja putem cevi zagreva prostor.

Toplotne pumpe mogu da služe i za hlađenje, zamenjujući tradicionalne klima uređaje. Jednostavnim montiranjem fan coil uređaja u sklopu toplotne pumpe ostvaruje se obrtanje procesa, to jest, rashlađuje se voda koja prolazi kroz cevi i time reguliše temperaturu u objektu.

Prednosti toplotnih pumpi ne staju kod njihove dvostruke funkcije grejanja i hlađenja. Naime, toplotne pumpe, za razliku od većine izvora grejanja, troše višestruko manje energije u odnosu na količinu koju preda vodi zbog čega ih odlikuje izuzetno visok nivo energetske efikanosti. Takođe, instalacija, upravljanje i održavanje ovih pumpi je izuzetno jednostavno i isplativo. Dodatni plus predstavlja i mogućnost zagrevanja sanitarne vode tokom cele godine, bez obzira na to da li je pumpa u režimu grejanja ili hlađenja.

Naša kompanija nudi sisteme toplotnih pumpi najuglednijih svetskih proizvođača u ovoj industriji – Mitsubishi Electric-a i Samsunga. Dva vodeća tipa toplotnih pumpi Mitsubishi Electric-a – Ecodan i Zubadan – neometano rade čak i na veoma niskim temperaturama. Nominalna snaga određena je na -15°C, iako je praksa pokazala da neometano rade čak i na temperaturama do -28°C. Mitsubishi Electric toplotne pumpe poseduju automatsku regulaciju temperature vode čime pružaju maksimalnu efikasnost i uštedu.

S druge strane, Samsung toplotne pumpe odlikuje mogućnost rada na spoljnoj temperaturi do -28°C, kao i opcija Silent mode-a čime se buka smanjuje na 47dB, približno tišini biblioteke.

Toplotne pumpe su sa razlogom lideri na tržištu termotehničkih instalacija. Ovaj sistem grejanja koristi toplotu iz okruženja i time ostvaruje visoke uštede energije i novca, kao i jednostavnog upravljanja i održavanja. Toplotna pumpa zamenjuje sve ostale uređaje za grejanje i hlađenje i neometano radi čak i na veoma niskim temperaturama. Toplu sanitarnu vodu imaćete tokom cele godine, bez obzira na režim rada toplotne pumpe.

Besplatna konsultacija

Saveti stručnjaka na klik od Vas. Kontaktirajte nas za besplatnu konsultaciju i izlazak na teren, davanje predloga i sastavljanje ponude sa kompletnim cenama projekta.